Alle vervoegingen van het werkwoord bijeenzoeken

infinitivus - infinitiefinfinitive
bijeenzoeken
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • zoek bijeen
 
 • zoek bijeen jij/je?
jij, je
 • zoekt bijeen
u
 • zoekt bijeen
hij
zij, ze
het
men
 • zoekt bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • zoeken bijeen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • bijeenzoek
dat jij, je
 • bijeenzoekt
dat u
 • bijeenzoekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeenzoekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeenzoeken
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zocht bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • zochten bijeen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeenzocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeenzochten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • bijeengezocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • bijeenzoekend