Alle vervoegingen van het werkwoord bijeenroepen

infinitivus - infinitiefinfinitive
bijeenroepen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • roep bijeen
 
 • roep bijeen jij/je?
jij, je
 • roept bijeen
u
 • roept bijeen
hij
zij, ze
het
men
 • roept bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • roepen bijeen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • bijeenroep
dat jij, je
 • bijeenroept
dat u
 • bijeenroept
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeenroept
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeenroepen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • riep bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • riepen bijeen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeenriep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeenriepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • bijeengeroepen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • bijeenroepend