Alle vervoegingen van het werkwoord afzwemmen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afzwemmen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • zwem af
 
 • zwem af jij/je?
jij, je
 • zwemt af
u
 • zwemt af
hij
zij, ze
het
men
 • zwemt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • zwemmen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afzwem
dat jij, je
 • afzwemt
dat u
 • afzwemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afzwemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afzwemmen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zwom af
zij, ze
wij, we
jullie
 • zwommen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afzwom
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afzwommen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgezwommen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afzwemmend