Alle vervoegingen van het werkwoord afwerpen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afwerpen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • werp af
 
 • werp af jij/je?
jij, je
 • werpt af
u
 • werpt af
hij
zij, ze
het
men
 • werpt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • werpen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afwerp
dat jij, je
 • afwerpt
dat u
 • afwerpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afwerpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afwerpen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wierp af
zij, ze
wij, we
jullie
 • wierpen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afwierp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afwierpen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgeworpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afwerpend
vertalingenglish translation
 • to cast off