Alle vervoegingen van het werkwoord aftreden

infinitivus - infinitief infinitive
aftreden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • treed af
 
 • treed af jij/je?
jij, je
 • treedt af
u
 • treedt af
hij
zij, ze
het
men
 • treedt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • treden af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aftreed
dat jij, je
 • aftreedt
dat u
 • aftreedt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aftreedt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aftreden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trad af
zij, ze
wij, we
jullie
 • traden af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aftrad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aftraden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgetreden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • aftredend