Alle vervoegingen van het werkwoord afstrijden

infinitivus - infinitiefinfinitive
afstrijden
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • strijd af
 
 • strijd af jij/je?
jij, je
 • strijdt af
u
 • strijdt af
hij
zij, ze
het
men
 • strijdt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • strijden af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afstrijd
dat jij, je
 • afstrijdt
dat u
 • afstrijdt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afstrijdt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstrijden
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • streed af
zij, ze
wij, we
jullie
 • streden af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afstreed
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstreden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgestreden
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afstrijdend