Alle vervoegingen van het werkwoord afstrijden

infinitivus - infinitief infinitive
afstrijden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • strijd af
 
 • strijd af jij/je?
jij, je
 • strijdt af
u
 • strijdt af
hij
zij, ze
het
men
 • strijdt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • strijden af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afstrijd
dat jij, je
 • afstrijdt
dat u
 • afstrijdt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afstrijdt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstrijden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • streed af
zij, ze
wij, we
jullie
 • streden af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afstreed
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstreden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgestreden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afstrijdend