Alle vervoegingen van het werkwoord afstijgen

infinitivus - infinitief infinitive
afstijgen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • stijg af
 
 • stijg af jij/je?
jij, je
 • stijgt af
u
 • stijgt af
hij
zij, ze
het
men
 • stijgt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • stijgen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afstijg
dat jij, je
 • afstijgt
dat u
 • afstijgt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afstijgt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstijgen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • steeg af
zij, ze
wij, we
jullie
 • stegen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afsteeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afstegen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgestegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afstijgend