Alle vervoegingen van het werkwoord afsplijten

infinitivus - infinitief infinitive
afsplijten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • splijt af
 
 • splijt af jij/je?
jij, je
 • splijt af
u
 • splijt af
hij
zij, ze
het
men
 • splijt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • splijten af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afsplijt
dat jij, je
 • afsplijt
dat u
 • afsplijt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afsplijt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afsplijten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • spleet af
zij, ze
wij, we
jullie
 • spleten af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afspleet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afspleten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgespleten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afsplijtend