Alle vervoegingen van het werkwoord aflopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aflopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop af
 
 • loop af jij/je?
jij, je
 • loopt af
u
 • loopt af
hij
zij, ze
het
men
 • loopt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afloop
dat jij, je
 • afloopt
dat u
 • afloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aflopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep af
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aflopend