Tegenwoordige tijd van het werkwoord affluiten

infinitivus - infinitiefinfinitive
affluiten
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • fluit af
 
 • fluit af jij/je?
jij, je
 • fluit af
u
 • fluit af
hij
zij, ze
het
men
 • fluit af
zij, ze
wij, we
jullie
 • fluiten af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • affluit
dat jij, je
 • affluit
dat u
 • affluit
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • affluit
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • affluiten