Tegenwoordige tijd van het werkwoord afdingen

infinitivus - infinitief infinitive
afdingen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ding af
 
 • ding af jij/je?
jij, je
 • dingt af
u
 • dingt af
hij
zij, ze
het
men
 • dingt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • dingen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afding
dat jij, je
 • afdingt
dat u
 • afdingt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afdingt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afdingen