Alle vervoegingen van het werkwoord achteruitlopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteruitlopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop achteruit
 
 • loop achteruit jij/je?
jij, je
 • loopt achteruit
u
 • loopt achteruit
hij
zij, ze
het
men
 • loopt achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen achteruit
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteruitloop
dat jij, je
 • achteruitloopt
dat u
 • achteruitloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitlopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen achteruit
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achteruitgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteruitlopend