Alle vervoegingen van het werkwoord achteroplopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteroplopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop achterop
 
 • loop achterop jij/je?
jij, je
 • loopt achterop
u
 • loopt achterop
hij
zij, ze
het
men
 • loopt achterop
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen achterop
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteroploop
dat jij, je
 • achteroploopt
dat u
 • achteroploopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteroploopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteroplopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep achterop
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen achterop
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteropliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteropliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achteropgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteroplopend