Alle vervoegingen van het werkwoord achteromkijken

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteromkijken
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • kijk achterom
 
 • kijk achterom jij/je?
jij, je
 • kijkt achterom
u
 • kijkt achterom
hij
zij, ze
het
men
 • kijkt achterom
zij, ze
wij, we
jullie
 • kijken achterom
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteromkijk
dat jij, je
 • achteromkijkt
dat u
 • achteromkijkt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteromkijkt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteromkijken
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • keek achterom
zij, ze
wij, we
jullie
 • keken achterom
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteromkeek
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteromkeken
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achteromgekeken
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteromkijkend
vertalingenglish translation
 • to look back