Tegenwoordige tijd van het werkwoord achternagaan

infinitivus - infinitief infinitive
achternagaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga achterna
 
 • ga achterna jij/je?
jij, je
 • gaat achterna
u
 • gaat achterna
hij
zij, ze
het
men
 • gaat achterna
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan achterna
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • achternaga
dat jij, je
 • achternagaat
dat u
 • achternagaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achternagaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achternagaan