Alle vervoegingen van het werkwoord achterlopen

infinitivus - infinitief infinitive
achterlopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop achter
 
 • loop achter jij/je?
jij, je
 • loopt achter
u
 • loopt achter
hij
zij, ze
het
men
 • loopt achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen achter
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • achterloop
dat jij, je
 • achterloopt
dat u
 • achterloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterlopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen achter
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • achtergelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • achterlopend