Alle vervoegingen van het werkwoord achterliggen

infinitivus - infinitief infinitive
achterliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig achter
 
 • lig achter jij/je?
jij, je
 • ligt achter
u
 • ligt achter
hij
zij, ze
het
men
 • ligt achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen achter
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • achterlig
dat jij, je
 • achterligt
dat u
 • achterligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen achter
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achterlagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • achtergelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • achterliggend