Alle vervoegingen van het werkwoord aanzeggen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aanzeggen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • zeg aan
 
 • zeg aan jij/je?
jij, je
 • zegt aan
u
 • zegt aan
hij
zij, ze
het
men
 • zegt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • zeggen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aanzeg
dat jij, je
 • aanzegt
dat u
 • aanzegt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanzegt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanzeggen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zei aan
 • zegde aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • zeiden aan
 • zegden aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanzei
 • aanzegde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanzeiden
 • aanzegden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangezegd
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aanzeggend