Alle vervoegingen van het werkwoord aanrijgen

infinitivus - infinitief infinitive
aanrijgen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • rijg aan
 
 • rijg aan jij/je?
jij, je
 • rijgt aan
u
 • rijgt aan
hij
zij, ze
het
men
 • rijgt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • rijgen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aanrijg
dat jij, je
 • aanrijgt
dat u
 • aanrijgt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanrijgt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanrijgen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • reeg aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • regen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanreeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanregen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • aangeregen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • aanrijgend