Alle vervoegingen van het werkwoord aanlopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aanlopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop aan
 
 • loop aan jij/je?
jij, je
 • loopt aan
u
 • loopt aan
hij
zij, ze
het
men
 • loopt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aanloop
dat jij, je
 • aanloopt
dat u
 • aanloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanlopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aanlopend