Tegenwoordige tijd van het werkwoord aanlijken

infinitivus - infinitief infinitive
aanlijken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lijk aan
 
 • lijk aan jij/je?
jij, je
 • lijkt aan
u
 • lijkt aan
hij
zij, ze
het
men
 • lijkt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • lijken aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aanlijk
dat jij, je
 • aanlijkt
dat u
 • aanlijkt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanlijkt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanlijken