Alle vervoegingen van het werkwoord aanliggen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aanliggen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • lig aan
 
 • lig aan jij/je?
jij, je
 • ligt aan
u
 • ligt aan
hij
zij, ze
het
men
 • ligt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aanlig
dat jij, je
 • aanligt
dat u
 • aanligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanliggen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aanlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aanlagen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aanliggend