Alle vervoegingen van het werkwoord aankopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aankopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • koop aan
 
 • koop aan jij/je?
jij, je
 • koopt aan
u
 • koopt aan
hij
zij, ze
het
men
 • koopt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • kopen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aankoop
dat jij, je
 • aankoopt
dat u
 • aankoopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aankoopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aankopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kocht aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • kochten aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aankocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aankochten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangekocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aankopend