Alle vervoegingen van het werkwoord aangrijpen

infinitivus - infinitiefinfinitive
aangrijpen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • grijp aan
 
 • grijp aan jij/je?
jij, je
 • grijpt aan
u
 • grijpt aan
hij
zij, ze
het
men
 • grijpt aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • grijpen aan
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aangrijp
dat jij, je
 • aangrijpt
dat u
 • aangrijpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aangrijpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aangrijpen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • greep aan
zij, ze
wij, we
jullie
 • grepen aan
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aangreep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aangrepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aangegrepen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aangrijpend